Home

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
heeft medio 2015 besloten om geen Mag-testen meer te organiseren.

De Magtest werd al een aantal jaren georganiseerd door de MNCN
onder toezicht van het Mag-Gedragstest Instituut van Drs. D.J.U.Planta.
Sinds oktober 2015 is er besloten om in vervolg vanuit het Mag-Gedragstest-Centrum de MAGtest te Kreileroord te organiseren.
Sinds begin 2019 wordt de organisatie ook gefaciliteerd door de NRC te Made. De uitvoering is in handen van Edith Huis.

De MAGtest is de enige op agressief bijtgedrag gevalideerde test.
De MAGtest is geschikt voor alle honden met en zonder stamboom

De gedragskeurmeesters zijn erkenddoor de Raad van Beheer om het gedrag van de honden tijdens de MAGtest te beoordelen.

Op de dag zelf zal de uitslag mondeling bekend worden gemaakt. Binnen ongeveer 3 weken na de test ontvangen de eigenaren de uitslag en bij een voldoende resultaat hun Certificaat van het Mag-gedragtest Instituut.