Home

De MAG- test is ontwikkeld door drs. D.J.U. Planta. In de jaren ’90 waren er volgens het ministerie van LNV te veel bijtincidenten. Hiertoe heeft zij de universiteit van Utrecht de opdracht gegeven om de agressietest te ontwikkelen.
Deze bestaat uit 43 testonderdelen en werd op het ethologiestation bij de universiteit uitgevoerd.
Elke test duurde ongeveer 45 minuten. Deze test is gevalideerd op agressief bijtgedrag naar honden en mensen.
Vanuit deze agressietest zijn betrouwbare testonderdelen gekozen waardoor de MAG-test is ontstaan.
De MAG- test is door drs. D.J.U. Planta gevalideerd op agressief bijtgedrag. Daarna is de MAG-test gebruikt door de kynologie binnen de fokkerij.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
heeft medio 2015 besloten om geen Mag-testen meer te organiseren.

De Magtest werd al een aantal jaren georganiseerd door de MNCN
onder toezicht van het Mag-Gedragstest Instituut van drs. D.J.U.Planta.
Sinds oktober 2015 is er besloten om in vervolg vanuit het Mag-Gedragstest-Centrum te Kreileroord de Mag-test te organiseren.

De MAGtest is geschikt voor alle honden met en zonder stamboom

De gedragskeurmeesters zijn erkend door de Raad van Beheer om het gedrag van de honden tijdens de MAGtest te beoordelen.

Binnen ongeveer 3 weken na de test ontvangen de eigenaren de uitslag en bij een voldoende resultaat hun certificaat.