Home

Onder de agenda kunt u vinden wanneer en waar de MAGtest wordt georganiseerd en hoe u zich voor de betreffende MAGtest kunt inschrijven.

De MAGtest wordt georganiseerd door de Nederlandse Rottweiler Club, Lenny Mahdaoui en door het magtestcentrum.

De MAG- test is ontwikkeld door drs. D.J.U. Planta. In de jaren ’90 waren er volgens het ministerie van LNV te veel bijtincidenten. Hiertoe heeft zij de universiteit van Utrecht de opdracht gegeven om de agressietest te ontwikkelen. drs. D.J.U. Planta is toen begonnen met deze ontwikkeling.
Deze bestaat uit 43 testonderdelen en werd op het ethologiestation bij de universiteit uitgevoerd.
Elke test duurde ongeveer 45 minuten. Deze test is gevalideerd op agressief bijtgedrag naar honden en mensen.
Vanuit deze agressietest zijn betrouwbare testonderdelen gekozen waardoor de MAG-test is ontstaan.
De MAG- test is door drs. D.J.U. Planta gevalideerd op agressief bijtgedrag. Daarna is de MAG-test gebruikt door de kynologie binnen de fokkerij. De test is bruikbaar voor alle hondenrassen en geschikt voor honden met en zonder stamboom.

Tevens kan de test gebruikt worden om een risico analyse te maken van de hond, bijvoorbeeld voor in beslag genomen honden.

MAG staat voor maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Dat houdt in dat de hond geen gevaar mag opleveren voor de omgeving en niet voor zich zelf. Vandaar dat er wordt gekeken aar het vertonen van agressief bijtgedrag van de hond en naar de mate van het vertonen van angstgedrag. 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft sinds 2015 besloten om geen Mag-testen meer te organiseren.

De Magtest word al sinds 2004 georganiseerd door de MNCN onder toezicht van het Mag-Gedragstest Instituut van drs. D.J.U.Planta. 

De mag-gedragskeurmeesters zijn door drs D.J.U. Planta opgeleid in het beoordelen van het hondengedrag.