Gedragsbeordeling

Opleiding gedragsbeoordeling. Doel en inhoud: leren observeren en interpreteren van honden gedrag.

Ieder hondenras heeft zijn eigen specifieke karaktereigenschappen. Deze karaktereigenschappen maken een wezenlijk deel uit van de ‘eigenheid’ van deze hondenrassen. Het gedrag dat hier een gevolg van is moet in de huidige en de toekomstige samenleving zowel voor de hondenbezitter maar met name ook voor de niet-hondenbezitter acceptabel te zijn.

Duidelijk is dat de fokkerij en het houden van honden door de maatschappij en de overheid nu al tientallen jaren in toenemende mate kritisch gevolgd wordt. De RAD-regeling uit 1993 tot 2008 maar ook de recente HR-lijst is hiervan voor velen kynologen een bekend voorbeeld.

In de jaren 90 van vorige eeuw heeft de Raad van Beheer het initiatief genomen een aantal malen de  opleiding gedragsbeoordeling  te organiseren. Als gevolg hiervan zijn een aantal  gedragskeurmeesters opgeleid.

Hierbij is de opleiding een gedegen basisopleiding gebleken voor zowel de gedragskeurmeesters voor

ras-specifieke testen als ook voor de MAGkeurmeesters.

Er bestaat de behoefte aan een nieuwe lichting keurmeesters die op soortgelijke wijze zijn opgeleid. (Kennis van beoordeling en correcte interpretatie op basis van de rasstandaard) Naast een degelijke  kwaliteit van de opleiding wordt ook gevraagd om een betaalbare opleiding, aangezien de gedragskeurmeesters die zich inzetten voor gedragstesten bij de rasvereniging gebruikelijk  voor verenigingsvergoeding op het veld staan.

Deze opleiding is bedoeld om door het observeren en interpreteren van het gedrag van de hond tijdens een gedragstest de rasvereniging te voorzien van gegevens ten behoeve van inventarisatie of ten behoeve van de fokkerij. Ongeacht of dit nu een rasspecifieke- of een MAG-test betreft.

De opleiding zal bestaan uit verschillende modules. Na het behalen van deze modules  kan de aspirantgedragskeurmeester stage lopen in de praktijk zodat men daarna ofwel een rasspecifiek examen kan doen, of een praktijktoets tot MAG-keurmeester.